SFS-EN 1090 & CE-merkintä

1.7.2014 tuli voimaan kantavien teräs-ja alumiinirakenteiden CE-merkintä. Valmistajalta vaaditaan sertifiointia, jotta yritys saa CE-merkintäoikeuden valmistamalleen tuotteelle rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Hitsauksen koordinointi on yksi valmistajalle asetetuista vaatimuksista. Souru Oy tarjoaa hitsauksen koordinointipalveluja pk-yrityksille ja toimii asiantuntijana tarvittaessa koko CE-merkintäprojektin toteutuksessa. Lisäksi valvomme hitsaajien pätevyyskokeet, hitsauksen menetelmäkokeet sekä laadimme hitsausohjeet (WPS) valmistukseen.

Yhteistyössä Souru Oy:n kanssa hitsaava pk-yritys saa käyttöönsä tasolle C pätevöitetyn hitsausinsinöörin, FPC-toimintakäsikirjat sekä tarvittavat työohjeet ja liitteet. Käsikirjat sisältävät EN 1090 ja EN 3834 vaatimukset, jotka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

FPC-aineiston laatiminen aloitetaan yleensä alkukartoituksella. Lisäksi käydään läpi vaatimukset, jotka EN 1090 asettaa valmistukselle. Näin valmistaja saa nopeasti käsityksen EN 1090 vaatimuksista käytännössä.

Souru Oy on ollut toteuttamassa lähes 30 CE-merkintäprojektia eri pk-yrityksille ympäri Suomea. Toteuttamamme projektit ovat olleet toteutusluokasta EXC2 aina luokkaan EXC4 asti sisältäen myös vaatimukset suunnittelulle.